Där alla barn är i centrum

Kontakta Oss

Köanmälan: Maila till info@limhamnsfsk.se

Ange:

  • Barnets namn och personnummer.
  • Vårdnadshavarens namn, adress och mobilnummer.
  • Önskat startdatum.

Vi har syskonförtur.

Vid frågor
Tel: 040-152493

Förskolechef: Karin Ternström
Biträdande: Sylvia Ohlsson

Adress:
Limhamns Förskola AB
Limhamnsgårdens Allé 2
21616 Limhamn