Där alla barn är i centrum

Om förskolan

Limhamns Förskola startades på 1950-talet i kommunal regi.
Verksamheten har bedrivits i nuvarande lokaler sedan 1972.
1994 fick personalen möjlighet att ta över förskolan och har drivit den i privat regi t.o.m 2017.
Från och med 8/1-2018 är Limhamns Förskola förvärvad av Pysslingen Förskolor.

Förskolan är belägen intill idrottsplatsen i Limhamn. Inom promenadavstånd finns havet, Hammarspark, Limhamns Centrum och många spännande lekplatser.

Förskolan har en stor och inspirerande utegård som inbjuder till rörelse och fantasi.

På förskolan finns fyra avdelningar med 18 barn vardera. Åldersblandade grupper 1-6 år. Det finns förskollärare och barnskötare. Tre personal per avdelning.

Vi har en anställd vikarie som alternerar vid sjukdom, semester och som extra resurs.
Egen kokerska för näringsriktig mat.

Våra öppettider är 6.15-18 (18.30 vid behov)

Vi har två planeringsdagar per termin.