Där alla barn är i centrum

Pedagogik

Vi arbetar med allmän förskolepedagogik baserad på förskolans Läroplan Lpfö 1998/2010.

Viktigt hos oss är lek, fantasi, utforskande och lärande.
Musik och rytmik är en del av vår pedagogik.

En förmiddag /vecka har alla barnen gymnastik. 5 årsgruppen går till The Little Gym.
4 års gruppen har utegymnastik. 1-3 år har gymnastik på respektive avdelning.

Alla barnen vilar. De äldre ca. 30 min med en saga.

Vi värnar om våra traditioner och firar påsk, nationaldagen, midsommar, Mårten gås, Lucia och Jul.

Temaarbete h.t 2017

  • Alla barns lika värde
  • Snick och Snack i Kungaskogen
  • Natur
  • Småkryp i vår närhet
  • Dinosaurier
  • Bondgården

Temaarbete v.t 2017

  • Världens Barn
  • Kommunikationsmedel
  • Skapande i färg och form
  • Rymden

Tvärgrupper

Vi arbetar med tvärgrupper för 4 och 5 åringarna. Två förmiddagar /vecka.

4 års gruppen – Läsåret 2016-2017 
Vi har på ett lekfullt sätt arbetat med matematik bl.a. genom lekar, sånger,
övningar, experiment och gemensamma resonemang, både enskilt och i grupp.

Vi har även gjort en del studiebesök bl.a. på Mazettihuset där vi lyssnat på och deltagit i trumdans.
Det har också blivit ett besök på BUFF filmfestival på biograf Royal.

5 års gruppen – Läsåret 2016-2017 
Vi har arbetat med barnens närmiljö.
Tagit en promenad till deras hem.
Besökt de olika skolorna.
Lärt oss grunderna i trafikkunskap för barn.
Haft besök av polisen.
Teaterbesök.
Avslutade med lägerdagar i Skåne.